W celu dobrania odpowiednich reklam do danej podstrony konieczne jest pobranie treści ze stron internetowych, na których znajduje się jednostka reklamowa. W tym celu w systemie zaimplementowany jest prosty program pobierający niezbędne informacje, które posłużą następnie, jako podstawa do dobrania reklamy. Program pobiera tylko dane ze stron, na których znajdują się widgety pobrane z systemu i dodatkowo strona została już, co najmniej raz odwiedzona przez użytkownika wykorzystującego przeglądarkę z włączoną obsługą javascriptu. Podejście to zostało wybrane, ponieważ pobranie informacji z całej strony mogłoby potrwać zbyt długo, a dodatkowo pobrane zostałyby podstrony rzadko lub w ogóle nieodwiedzane przez użytkowników. Dzięki ograniczeniu działania systemu tylko do działających podstron możliwe jest zaoszczędzenie zasobów oraz lepsze zarządzanie reklamami. Gdy strona spełnia wyżej wymienione warunki zostaje ona przeskanowana specjalnym programem, który pobiera takie dane jak:
– Tekst umieszczony w elemencie